Vaje v izvajanju mladih

Otroci izvajajo vaje razgibavanja v razredu