Potek

ZAUPAJMO MLADIM, PREPUSTMO JIM ODGOVORNOST!

V zgodbo smo aktivno vključili učence in učenke, ki bodo imeli vlogo dežurnih in demonstratorjev – to pomeni, da bodo posnete gibalne vaje predhodno proučili, jih sami preizkusili in se jih naučili, nato pa jih bodo v razredu demonstrirali ter tudi vodili sámo izvajanje. Učenec/učenka bo torej vzel/-a mobilni aparat, ga vključil/-a, ob primernem taktu dal/-a znak za začetek – in ves razred bo ob glasbeni spremljavi telovadil pod njegovo/njeno taktirko.

Pri tem jim bodo v pomoč:

video s prikazom vodenja in izvajanja vaj v razredu ob glasbeni spremljavi, demonstracija pravilno izvedenih vaj s strani mentorice, video spot/himna s poplesavanjem v telovadnici, šoli …

  • video s prikazom vodenja in izvajanja vaj v razredu ob glasbeni spremljavi,
  • demonstracija pravilno izvedenih vaj s strani mentorice,
  • spot-himna s poplesavanjem v telovadnici, šoli …

Aktivno sodelovanje pedagogov ni obvezno, je pa zaželeno.

Vse dogajanje, vodenje, potek, ocene in predloge bomo kreirali preko socialnih omrežij; tudi sami lahko vse v zvezi s projektom objavljate na You Tubu. Dogajanje bomo popestrili z naključnimi gosti v posameznih šolah, posamezni izvajalci bodo predstavljeni v nacionalnih medijih in srečanjih, tudi pohval in nagrad ne bo manjkalo. Več na strani NAGRADNA IGRA.

Predlagamo koncept:

  • vaje in gibalne aktivnosti pred začetkom pouka (v trajanju vsaj dolžine himne),
  • vaje in gibalne aktivnosti med glavnim odmorom (5 minut – ob začetku ali pred koncem odmora, v skladu z možnostmi na zunanji površini),
  • vaje in gibalne aktivnosti ob začetku zadnje šolske ure (v trajanju vsaj dolžine himne).

Otroci sami vadijo v razredu, vodita jih deklica in deček.

Otroci izvajajo vaje razgibavanja v razredu.