365 dni TELOVADIMO VSI!

Igrajmo se vsi
maj 4, 2020
Prikaži vse

365 dni TELOVADIMO VSI!

Vse je lahko težko in nič ni težko! Pred vami je projekt, za katerega trdimo, da je preprost, dopadljiv, popolnoma izvedljiv; da zanj niso potrebna denarna sredstva ne dodatna znanja niti novi prostori ali kader. Potrebuje le nas, združene, z voljo in iskreno željo. Korenito lahko poseže na področje zdravja, počutja, gibanja, odnosov in še marsičesa. Najpomembneje je začeti – in pomembno je začeti z najmlajšimi, začeti in nadaljevati vsak dan.

Naj raste iz vrtca, naj vstopi v šolo, dom, med družine, naj postane stalnica v domovih starejših občanov, bolnišnic, …

Šolski in vzgojno varstveni prostor zaradi svoje organiziranosti omogočata  relativno preprosto vpeljavo projekta v njun vsakdan, tudi odmevnost in vpliv v širši prostor sta tako v večji meri zagotovljena. Zakaj začeti z najmlajšimi, zakaj so redna vadba, gibanje, šport pri njih tako zelo pomembni?!

Predvsem otroški možgani po gibanju delujejo učinkovitejše, so neprimerno bolje organizirani, otroci lahko ostanejo dlje časa zbrani, bistveno manj je v njih napetosti in tudi STRESA. Ni posebne potrebe opisovati pomen zadostnega gibanja na otrokovo težo, prekomerno debelost, samopodobo, še bi lahko naštevali negativnosti, čas pa je za novo pot, spremembo miselnosti, čas je dejanj, čas je NOVIH KORAKOV!

 

Predstavljamo Vam projekt, »3 6 5  dni – GIBAJMO VSI« s katerim smo v šolski prostor prinesli gibanje in razgibavanje v času  ob začetku prve šolske ure, lahko tudi v  času odmorov in v začetku zadnje šolske ure.  Umeščamo vlogo in pomen GIBANJA kot vrednoto, s katero lahko dosegamo  v življenju posameznika in družbe višje telesne, zdravstvene, socialne, sociološke in psihološke rezultate in s tem bistveno kvalitetnejše življenje.

Pri tem sta pomembna načrtnost in  strokovnost, igrivost in zabava,  učenje in  demonstracija, upoštevati velja postopnost in enostavnost, enako tudi celovitost in trajnost, zahteva sodelovanje vodstva šol, vseh  posameznikov, razreda, pedagoškega kadra šol in vrtcev, MIZŠ, MZ, MDDE OKS, Vlade RS! VSAK ZASE, VSI ZA VSE, NAJ BO ZAME, NAJ BODOBRO ZA VSE!

 Kaj predlagamo, svetujemo!

Posneli in na spletu ter na CD  smo objavili vaje in priporočene aktivnosti.

ZAUPAJMO MLADIM, PREPUSTMO JIM ODGOVORNOST!

V zgodbo smo aktivno vključili učence in učenke, ki bodo imeli  vlogo  DEŽURNEGA in DEMONSTRATORJA, torej bodo predhodno preučili posnete gibalne vaje, jih sami preizkusili in se jih naučili, jih demonstrirali in vodili samo izvajanje v razredu. Torej, vzeli bodo mobilni aparat, ga vključili, dali ob primernem taktu zank za začetek in ves razred bo ob glasbeni spremljavi telovadil po njegovem vodstvu.

Aktivno sodelovanje pedagogov ni obvezno je pa najmanj zaželeno, vsaj v pasivni obliki.

Vsa dogajanja, vodenja, potek, ocene i in predloge bomo kreirali preko socialnih omrežij, popestrili jih bomo z naključnimi gosti v posameznih šolah, posamezni izvajalci bodo predstavljeni v nacionalnih medijih in srečanjih, tudi pohval in  nagrad ne bo manjkalo

Predlagamo koncept:

  • vaje in gibalne aktivnosti pred začetkom pouka, (dolžina pesmi),
  • vaje in gibalne aktivnosti med glavnim odmorom  (5 minut –ob začetku ali pred koncem odmora,  v skladu z možnostmi na  zunanji površini),
  • vaje in gibalne aktivnosti ob začetku zadnje šolske ure,

 

V namen animacije, množičnega sodelovanja in zanimivosti velja izdelati  aplikacijo za beleženje aktivnosti v vseh šolah na nivoju posameznih razredov, tudi širše na nivoju celotne šole, na občinskem, regijskem in državnem nivoju.

Pripravili smo in še  bomo skupaj z Vami:

  • Celostna podoba
  • Himna
  • Aplikacijo za spremljanje aktivnosti v posameznem razredu, šoli  ….,
  • posneli in objavili pojasnila in konkretne vaje ,
  • izbrane šole bomo obiskovali in pripravili krajše TV prispevke s predstavitvijo aktivnosti, močneje se bomo naslonili na aktivno promocijo preko socialnih omrežij,  aplikacij, ki so mladi populaciji blizu in bodo vezane na gibanje in posledično njihove na športno gibalne aktivnosti,

Nadaljevanje s projektom v SŠ, OŠ in vrtcih, Vpeljava projekta v vrtce v Sloveniji  po vzorcu iz predhodnega leta v  šolah, s prilagojeno vsebino in obliko  v vrtcih, Starši najmlajših v tem obdobju namenjajo  otrokom bistveno več časa kot kasneje, aktivneje se vključujejo v dejavnosti svojih otrok in delo vrtca. Vse to omogoča prenos otrokovih navad v aktivnosti celotne družine, predvsem s primerno redno igralno telovadbo in s animacijo preko igre, nagradne igre, pozitivne primerjave, druženj in tekmovanj.

Otroci bodo dobivali koledarček, v katerega bodo skupaj s starši izpolnjevali dneve skupne telovadbe, sprehodov, pohodov, druženj.

Zapisano predstavlja povsem realno oceno smeri poteka in doseganje samih rezultatov.

15 let uspešno delamo na področju organizacije dogodkov in Tv oddaj za mlade in najmlajše, tudi medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti, gibanja in druženja.

Potrebna finančna sredstva za izpeljavo predloga predstavljajo povsem  zanemarljivo vsoto  v primerjavi z doseženimi učinki.

Sodelovati moramo vsi, stopiti moramo skupaj, vztrajati, imeti skupno pot in vizijo!