Seznam prijavljenih v letu 2023

Datum prijave Ustanova Predvideno število sodelujočih učencev Kdaj se bo projekt izvajal
01.07.2024 OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini 120 med poukom, glavnimi odmori in OPB
16.06.2024 OŠ Milana Šuštaršiča 100 med glavnim odmorom, med 4. šolsko uro, po pouku
10.05.2024 VVZ Slovenj Gradec 14 vsako jutro pred zajtrkom ob pesmi Od glave do peta
07.04.2024 OŠ Brinje Grosuplje 25 Gibalni odmor, naravne oblike gibanja, vadbena ura, sprehod, športno popoldne, aktivnosti po želji otrok
15.02.2024 OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, enota Vrtec 110 Projekt se bo izvajal vsako jutro po zajtrku, vadbene ure, gibanje na prostem
23.11.2023 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 23 Med glavnim odmorom, med poukom, ob koncu pouka
09.11.2023 Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica podružnica Prihova 22 jutranje varstvo, pred poukom, med glavnim odmorom, med poukom, v času podaljšanega bivanja
03.11.2023 OŠ Louisa Adamiča Grosuplje 21 Med poukom
02.11.2023 Osnovna šola Žirovnica 25 med poukom
26.10.2023 JZ Vrtec Laško 80 Izvajali bomo pred ali po zajtrku, po malici ali med 10.30 in 11.30, ko smo na igrišču
24.10.2023 OŠ Koroski jeklarji 15 Pred poukom, med glavnim odmorom and n ob koncu pouka
20.10.2023 Vrtec Kralj Matjaž Črna Na Koroškem 100 v dopoldanskem času v vrtcu, v sklopu dnevne rutine ali vodenih dejavnosti
20.10.2023 Osnovna šole Elvire Vatove Prade 200-250 V oddelkih podalšanega bivanja, med izvajanjem domače naloge za popestritev ter prekinitev sedeče aktivnosti
17.10.2023 OŠ Pod goro 140 Med glavnim odmorom
16.10.2023 Vrtec Ciciban 14 ob začetku usmerjene dejavnosti
12.10.2023 OŠ Martina Konšaka Maribor 50 Ob koncu pouka
12.10.2023 OŠ Notranjski odred Cerknica – ponovna prijava 500 med poukom, med odmorom
11.10.2023 OS Poljane nad Šk.Loko 21 in 7 Med odmori, ob zacetku zadnje solske ure
10.10.2023 OŠ Metlika 17 /
10.10.2023 OŠ Notranjski odred Cerknica, Podružnična šola “11. maj” Grahovo 70 med poukom in med odmori
10.10.2023 OŠ Matije Valjavca Preddvor, PŠ Jezersko 36 Zjutraj, odmor ob dnevih, ko nismo na prostem bo po konceptu, na prostem pa prosto gibanje, zadnjo uro oziroma ob začetku podaljšanega bivanja
10.10.2023 OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, Podružnična šola Vreme 30 v času podaljšanega bivanja, med odmori
10.10.2023 Osnovna šola Stična, podružnična šola Višnja Gora 110 Začetek prve ure, glavni odmor, vmesni odmori in po potrebi, športni krožek
10.10.2023 Osnovna šola Orehek Kranj 50 V času SD v podaljšanem bivanju
10.10.2023 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 27 ob začetku 1. šolske ure, med odmorom, glede na potrebe
10.10.2023 Osnovna šola Jelšane 70 Vsi ga bomo izvajali pred začetkom prve šolske ure, nekateri pa tudi po tretji ali šesti šolski uri
10.10.2023 Osnovna šola Cirila Kosmača Piran 280 Ob začetku pouka, med rekreativnim odmorom
10.10.2023 Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče 150 Med odmori med 4. in 5. šolsko uro oziroma kot del 4. ali 5. šolske ure
10.10.2023 OŠPP Brinje Grosuplje 36 Ob koncu ure ali med uro pred prehodom v naslednjo dejavnost
10.10.2023 Osnovna Šola Rudolfa Ukoviča Podgrad 70 Med glavnim odmorom, pred/med uro, v odmorih/td>
10.10.2023 Osnovna Šola Prežihovega Voranca Ljubljana 19 Odvisno od presoje pedagoga – pred prvo ali zadnjo uro, tudi med malico/td>
10.10.2023 OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača 112 v dopoldanskem času, v jutranjem varstvu, v podaljšanem bivanju/td>
10.10.2023 Osnovna šola Grm / pred malico 8.20, med glavnimi odmori/td>
10.10.2023 OŠ Boštanj 140 Pred začetkom pouka, med odmori
10.10.2023 OŠ Marije Vere kamnik 200 na začetku pouka, med rekreativnem odmorom, priložnostno
10.10.2023 OŠ Dušana Bordona Semedela Koper 60 Na začetku vsake 2. šolske ure (ena minuta)
10.10.2023 JANA D.O.O. Zasebni vrtec 7 /
09.10.2023 Osnovna šola Malečnik 109 Projekt bomo izvajali različno, glede na potrebe (ob začetku pouka, ob začetku zadnje šolske ure, največkrat pa v času rekreativnega odmora)
09.10.2023 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 27 Pred učnimi urami/ob koncu učnih ur
09.10.2023 OŠ Simona Jenka Kranj, PŠ Goriče 110 odvisno od oddelka, glede na učence
09.10.2023 Vrtec Podgora Kuteževo 17 Po zajtrku, v dopoldanskem času
09.10.2023 Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, PŠ Žalna 70 med glavnim odmorom, pred pričetkom ure
09.10.2023 Oš Tišina 14 Ob začetku prve šolske ure in po potrebi
09.10.2023 Osnovna šola Štore 17 Ob zaletku šolske ure, ob začetku zadnje ure
09.10.2023 Osnovna Šola Štore 205 pred poukom, po pouku
09.10.2023 Osnovna Šola Stična, Podružnična Šola Stična 70 Ob začetku prve ure, v jutranjem varstvu, v podaljšanem bivanju
09.10.2023 OŠ Štore 18 pri krožku
09.10.2023 Osnovna šola Franja Goloba Prevalje – Podružnica Leše 21 Po potrebi in po pouku
09.10.2023 Osnovna šola Šenčur 53 Ob začetku prve ure ali med glavnim odmorom
09.10.2023 OŠ Nove Jarše 180 Med odmorom, med poukom, v OPB
09.10.2023 OŠ Črna na Koroškem 15-25 /
09.10.2023 OŠ ŠTORE – POŠ Kompole 23 pred poukom, med poukom
09.10.2023 OŠ adama bohoriča brestanica 86 tekom dopoldneva, po pouku, med podaljšanim bivanjem
09.10.2023 OŠ Dolenjske Toplice 10 med poukom, med glavnim odmorom in v času podaljšanega bivanja
09.10.2023 Osnovna Šola Štore, Vrtec Lipa 195 dopoldne v času jutranje rutine in v času bivanja na prostem
09.10.2023 Vrtec Laško enota Šentruperturjak 21 Projekt bomo zvajali v dopoldanskem času in sicer v časovnem okviru od 8. 00 – 12. 00 ure
08.10.2023 OŠ Janka Padežnika Maribor 60 V podaljšanem bivanju
08.10.2023 Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, Podružnična šola Turjak 44 ob začetku prve ure, ob glavnim odmorom
08.10.2023 OŠ Trebnje – PŠ Dolenja Nemška vas 298 Začetek prve ure, glavni odmor, vmesni odmori in po potrebi
08.10.2023 I. OŠ Žalec, POŠ Ponikva pri Žalcu 48 Ob začetku prve ure, med glavnim odmorom
08.10.2023 OŠ Staneta Žagarja Kranj 300 Po potrebi in med glavnimi odmori
07.10.2023 OŠ Šmartno pod Šmarno goro – 3. razred 60 Vsak dan po potrebi: ob začetku pouka, med glavnim odmorom, ob koncu pouka, v času podaljšanega bivanja, k izvajanju v domačem okolju bomo spodbudili tudi starše …
06.10.2023 JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina 140 V nekaterih oddelkih v začetku prve ure, v ostalih v začetku pete ure
06.10.2023 Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu 120 Tekom dopoldneva (8.20 do 12. 40)
06.10.2023 OŠ Trebnje – PŠ Šentlovrenc 50 Pred poukom, med glavnim odmorom
06.10.2023 OŠ Stranje, PŠ Gozd 191 ob začetku prve ure pouka, med poukom – glede na potrebe učencev
06.10.2023 OŠ Frana Roša / Med aktivnim odmorom, v času zadnje ure
06.10.2023 Osnovna šola Bistrica 99 Vsak dan ob začetku prve ure pouka
06.10.2023 OŠ Trebnje 50 Pred poukom ali med glavnim odmorom
06.10.2023 OŠ Vodmat 83 ob začetku prve ure, med odmori, zadnjo šolsko uro
06.10.2023 Osnovna šola Maksa Durjave Maribor 200 Pred poukom, med glavnim odmorom, jutranje varstvo, v času podaljšanega bivanja
06.10.2023 Osnovna Šola Slave Klavore Maribor 120 pred poukom, med glavnim odmorom
06.10.2023 Osnovna šola Tišina – Podružnica Gederovci 16 med glavnim odmorom, pred poukom, po potrebi
06.10.2023 Osnovna šola I Murska Sobota 94 V času podaljšanega bivanja, interesne dejavnosti
06.10.2023 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika POŠ Drenov Grič 40 po dogovoru glede na potrebe učencev (med poukom, v času OPB)
06.10.2023 OŠ Podzemelj 162 Med odmori, v podaljšanem bivanju, v jutranjem varstvu …
05.10.2023 OŠ Šturje Ajdovščina, podružnica Budanje 69 Različno (ob začetku ure, pred zanjo uro., med uro, …)
05.10.2023 Oš dr. Jožeta Toporišiča Dobova 110 Ob začetku pouka, ob začetku zadnjih ur pouka, med urami (po potrebi) + rekreativni odmori
05.10.2023 PŠ Javorje, Javorje 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko 54 ob začetku prve šolske ure, med glavnim odmorom, v začetku 4. šolske ure
05.10.2023 OŠ Šalek Velenje 53 Različno, odvisno od dneva, utrujenosti učencev
05.10.2023 OŠ Valentina Vodnika cela šola med odmori, pred poukom, v času OPB
05.10.2023 OŠ Šmartno v Tuhinju 400 vsaj 2x dnevno med urami
05.10.2023 JZ OŠ Marjana Nemca Radeče 120 Tekom celega šolskega leta (pred poukom, med glavnim odmorom, ob zaključku pouka, v času podaljšanega bivanja…), predvsem glede na potrebe učencev
05.10.2023 Vrtec Prevalje enota Leše 16 zjutraj pred malico
05.10.2023 Vrtec Kurirček Logatec 280 Vsak dan po zajtrku
04.10.2023 OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 9 začetek pouka ali med glavnim odmorom
04.10.2023 Osnovna šola Oskarja Kovačiča 365 Med glavnim odmorom in v času pouka, ki ga namenjamo gibalnim odmorom
04.10.2023 Osnovna šola Brezovica pri Ljubljano 365 ob različnih delih pouka/odmora in podaljšanega bivanja, individualno glede na urnik oddelka in potrebe učencev
04.10.2023 Osnovna Šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica odvisno od starosti: na začetku pouka, med odmori, po pouku
04.10.2023 Osnovna šola Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje Drugo, izvedba prepuščena posameznim učiteljem oziroma vzgojiteljem, v okviru šole deluje tudi vrtec, dejavnost bomo izvajali v šoli in vrtcu
04.10.2023 I. OŠ Žalec 51 ob začetku prve šolske ure
04.10.2023 OŠ Franca Rozmana – Staneta 1. – 5. razreda Vse tri oblike (pred, med, po pouku)
04.10.2023 Osnovna šola Kungota 124 Ob začetku prve ure pouka
04.10.2023 Osnovna šola Braslovče, Podružnična šola Gomilsko 62 Projekt se bo izvajal po dogovoru in potrebi učencev med šolskim letom. Izvajal se bo pred začetkom, med in ob zaključku pouka ter v času OPB-ja, med sedečimi dejavnostmi, med skupnimi urami športa, v okviru planinskega krožka in med nekaterimi dnevi dejavnosti
04.10.2023 Podružnična osnovna šola Sora (Osnovna šola Preska), Medvode 88 Med poukom (po potrebi učencev), v času OPB
04.10.2023 OŠ borcev za severno mejo 340 Gibanje bo potekalo tako ob začetku/koncu ure kot tudi med odmorom
04.10.2023 Osnovna šola Spodnja Idrija POŠ Ledine 32 V jutranjem varstvu, med glavnim odmorom, v začetku 5. učne ure
04.10.2023 Os Dragomelj 80 V podaljšanem bivanju
04.10.2023 OŠ Breg 298 Pred in med poukom ter v času odmorov in rekreativnega odmora
03.10.2023 OŠ Matije Čopa Kranj 21 V OPB
03.10.2023 OŠ Braslovče 70 OPB
03.10.2023 Osnovna Šola Prestranek 85 Vsak dan, med odmori – rekreativni odmor, med sedečimi dejavnostmi, gibanje na prostem, po kosilu
03.10.2023 Osnovna šola Sostro – podružnica Prežganje 26 Pred začetkom prve ure in v času OPB, po potrebi med poukom
03.10.2023 OŠ Cerkvenjak- Vitomarci 40 Ob začetku in koncu pouka, med odmorom (zunaj ali v telovadnici)
03.10.2023 OŠ Zagradec 350 Med rekreativnim odmorom, minute za zdravje med poukom, v OPB
03.10.2023 OŠ Gabrovka – Dole 13 pred poukom, med aktivnimi odmori
03.10.2023 Osnovna šola Notranjski odred Cerknica 60 Projekt se bo izvajal po dogovoru in glede na potrebe učencev (med poukom, med odmori, v času obrokov …)
03.10.2023 OŠ Veržej 12 Ob začetku prve ure pouka, pred glavnim odmorom, med urami pouka
03.10.2023 OŠ Poljane, Zemljemerska 7 30 v času OPB
03.10.2023 OŠ Lava 284 Pri pouku
03.10.2023 Osnovna šola Slivnica pri Celju 208 Med odmorom, po potrebi med poukom, v času podaljšanega bivanja …
03.10.2023 OŠ Franja Malgaja Šentjur 150 Demonstracija vaj, praktično izvajanje vaj učencev
03.10.2023 DOŠ Dobrovnik 84 Pred poukom, med rekreativnimi odmori
03.10.2023 Podružnična šola Suhor 38 Zjutraj, med odmorom in v podaljšanem bivanju
03.10.2023 Osnovna šola Kamnica 175 Dejavnosti se bodo izvajale tekom celega šolskega dne; zjutraj, v času rekreativnega odmora, ob zaključku pouka, v oddelkih podaljšanega bivanja v skladu s pridvidenemi dejavnostmi
03.10.2023 Osnovna šola Elvire Vatovec Prade 22 /
03.10.2023 OŠ Braslovče, oe vrtec Braslovče 170 tekom dopoldneva med 8. in 12. uro
03.10.2023 Vrtec Pikapolonica Dobrovnik 17 V dopoldan (8.- 11 uro)
02.10.2023 Vrtec Pikapolonica Dobrovnik 17 V dopoldan (8.- 11 uro)
02.10.2023 Vrtec pro OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 20 1x tedensko
02.10.2023 OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, POŠ Vitomarci 11 Pred prvo šolsko uro, med odmori, na koncu pouka
02.10.2023 OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici 20 pred in med poukom, v podaljšanem bivanju
02.10.2023 Osnovna šola Ljubečna 140 Pred začetkom pouka, pred malico, med glavnim odmorom + po potrebi glede na razpoloženje učencev
02.10.2023 OŠ Lava 117 Ob začetku 1.Ure pouka
02.10.2023 OŠ Matije Čopa Kranj 27 Mešano – na začetku ali ob koncu pouka, med glavnim odmorom
02.10.2023 Akademija Montessori Cel vrtec pred začetkom jutranje dejavnosti skozi celotno šolsko leto
02.10.2023 Osnovna šola Cankova Vrtec Cankova 70 pred zajtrkom, gibalna minutka, gibanje na prostem, pred kosilom,…
02.10.2023 OŠ veliki gaber 50-60 Po 5. šolski uri, po malici
02.10.2023 OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 7 gibalne minute, športne igre, sprehodi, pohodi, pouk v naravi
02.10.2023 I. OŠ Celje 25 Med rekreativnim odmorom
02.10.2023 OŠ Voličina 220 med urami pouka – začetek prve ure in konec zadnje ure, pred glavnim odmorom, na posebnih dnevih…
02.10.2023 OŠ Srečka Kosovela Sežana 280 Ob začetku pouka, med odmorom
02.10.2023 OŠ Franja Malgaja Šentjur 200 Med odmori in v času podaljšanega bivanja
02.10.2023 Osnovna Šola Cankova 60 ob začetku prve ure, v času rekreacije, med odmori, med poukom oz. dnevi dejavnosti,…
02.10.2023 Osnovna šola Griže – POŠ Liboje 25 1-gimnastične vaje po knjigi Didaktika športne vzgoje (Jože Vauhnik), 2-ljudski plesi, 3-rajalne igre, 4-sodobni skupinski otroški plesi, 5-med urami angleščine (obravnava nove snovi in utrjevanje)
02.10.2023 OŠ Šenčur, PŠ Voklo 15 Ob začetku pouka, aktivni odmor
01.10.2023 PŠ Željne 13 med glavnim odmorom
01.10.2023 OŠ Oskarja Kovačiča 25 3x dnevno
01.10.2023 OŠ Cerkno 60 V času jutranjega varstva, v času podaljšanega bivanja…
01.10.2023 Osnovna šola Zreče 80 Prve šolske ure ali vmesne, OPB
01.10.2023 OŠ Draga Bajca VIpava 100 tekom celega dne (pok, podaljšano bivanje)
01.10.2023 Osnovna šola Ig 48 v dopoldanskem času do 12.45
01.10.2023 Osnovna šola Olge Meglič Ptuj 387 pred in med poukom ter v času odmorov
01.10.2023 Osnovna šola Franca Rozmana Staneta 200 Ob začetku pouka, vmes in ob koncu pouka, tudi v podaljšanem bivanju
01.10.2023 Vrtec Dravograd 14 pred začetkom načrtovane dejavnosti v oddelku
01.10.2023 OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 32 Med rekreativnim odmorom, v jutranjem varstvu ter OPB
01.10.2023 OŠ Orehek Kranj 17 Tekom dopoldneva (od 8.20 do 12.45)
01.10.2023 Osnovna šola Dobravlje, Podružnična šola Skriljea 62 Pred poukom, med poukom, v času podaljšanega bivanja
01.10.2023 Vrtec Kolezija 85 Tekom dopoldneva (med 8 in 12 uro)
01.10.2023 PŠ Maksim Gaspari Begunje 93 Pred poukom, med glavnim odmorom
01.10.2023 OŠ Milana Šuštaršiča 100 Od ponedeljka do petka – med poukom, minuta za zdravje, rekreativni odmori, v času OPB
30.09.2023 OŠ Oskarja Kovačiča cela šola Med glavnim odmorom, rekreativni odmor in v OPB
30.09.2023 Osnovna šola Jakob Aljaž 100 drugo – OPB
30.09.2023 OŠ Vide Pregarc / /
30.09.2023 OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 100 Med odmori, v OPB
30.09.2023 II. OŠ Celje 120 V Opb
30.09.2023 Osnovna šola Dragomelj 20 Vsak dan od ponedeljka do petka – med poukom, rekreativni odmori, 5-minutni odmori, v času podaljšanega bivanja
30.09.2023 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica 86 začetek pouka, med poukom, rekreativni odmor, OPB
30.09.2023 Oš Karla Destovnika Kajuha Ljubljana 400 Na začetku zadnje ure oz po potrebi
30.09.2023 OŠ Sveti Tomaž 50 ob začetku prve ure, med odmorom
30.09.2023 OŠ Log-Dragomer; PŠ Bevke 67 Video s prikazom vodenja in izvajanja vaj, demonstracija pravilno izvedenih vaj, poplesavanje, vključevanje dežurnih demonstratorjev
30.09.2023 OŠ Brezovica pri Ljubljani 22 v času pouka in pred poukom
30.09.2023 OŠ 8 talcev Logatec 24 po glavnem odmoru
30.09.2023 Vrtec Ceptavček Mirna Peć 60 v času jutranje rutine ali v dopoldanskem času kot gibalna ura ali minuta,, med bivanjem na prostem
30.09.2023 Vrtec Ciciban, enota Ajda 48 jutranje razgibavanje po zajtrku, vadbene urice, gibanje na prostem
30.09.2023 Osnovna šola Lesično 15 Med odmori in ob koncu pouka
30.09.2023 OŠ Podlehnik 129 Ob začetku pre ure, med glavnim odmorom, ob koncu zadnje ure, med dnevi dejavnosti
30.09.2023 Oš Pohorskega Odreda Slovenska Bistrica 60 /
30.09.2023 Osnovna šola Dramlje 133 Pred poukom, med glavnim odmorom in pred koncem pouka
30.09.2023 Osnovna šola Vrhovci 76 Ob koncu odmora in nekaj minut na začetku vsake ure matematike
30.09.2023 Podružnična šola Vipavski Križ 16 Med poukom
30.09.2023 Podružnična šola Vipavski Križ, 16 Med poukom
30.09.2023 Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 125 Ob začetku pouka, med odmori, med urami
29.09.2023 Oš Franceta Prešerna Kranj 45 Ob začetku, med odmori
29.09.2023 Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica 60 Med glavnim odmorom
29.09.2023 OŠ Notranjski odred Cerknica 300 Med glavnim odmorom
29.09.2023 Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica 19 pred, med in ob koncu pouka
29.09.2023 OŠ Glazija 8 Ob začetku prve ure, med poukom
29.09.2023 I. OŠ Zalec 70 Pred zadnjo uro
29.09.2023 OŠ Braslovče 39 Med odmorom
29.09.2023 OŠ Toneta Pavčka / Vsak oddelek si je določil svoj termin, v večini ga bomo izvajali med poukom
29.09.2023 OŠ Šmartno v Tuhinju 400 vsaj 2x dnevno med urami
29.09.2023 Osnovna šola Braslovče, podružnična šola Letuš 31 pred začetkom prve šolske ure
29.09.2023 Oš Griže 15 1-gimnastične vaje po knjigi Didaktika športne vzgoje (Jože Vauhnik), 2-ljudski plesi, 3-rajalne igre, 4-sodobni skupinski otroški plesi po izboru starejše učenke
29.09.2023 Oš Polje 54 Ob začetku pouka, kot aktivni odmor po malici, kot minutka za zdravje med različnimi predmeti
29.09.2023 Osnovna šola Beltinci 300 Skozi celo šolsko leto
29.09.2023 Osnovna šola Majde Vrhovnik 500 rekreativni odmor
29.09.2023 Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini 160 Ko bodo učitelji zaznali potrebo, vsaki dan vsaj enkrat
29.09.2023 Osnovna šola Ormož 400 Skozi celo šolsko leto, ob začetku šolskih ur, med glavnim odmorom
29.09.2023 OŠ Srečka Kosovela Sežana, PŠ Lokev 16 Projekt bomo izvajale pred začetkom pouka in med glavnim odmorom
29.09.2023 Vrtci Brezovica 14 Oktobra
29.09.2023 OŠ Bistrica Ob Sotli Enota Vrtec Pikapolonica 59 Pri jutranjem razgibavanju pred zajtrkom, med dejavnostmi kot gibalne minute, v okviru vadbenih uric
29.09.2023 Vrtec Studenci Maribor- Enota Radvanje / Pred zajtrkom
29.09.2023 Vrtec Vrhovci 510 po zajtrku, tekom dopoldneva, pred kosilom
29.09.2023 OŠ Planina pri Sevnici 80 zjutraj, ob začetku pouka, med rekreativnim odmorom, v času RaP-a ali med zahtevnejšimi učnimi urami
29.09.2023 OŠ Pivka 181 ob začetku pouka, pred zadnjo šolsko leto, pogosto tudi med glavnim odmorom
29.09.2023 Osnovna šola Loče 350 Na začetku prve solske ure
29.09.2023 OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana 500 Ob začetku pouka, vmes in ob koncu pouka, tudi v podaljšanem bivanju
29.09.2023 Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana 150 Ob začetku pouka
29.09.2023 OŠ Poljane 52 v času podaljšanega bivanja
29.09.2023 OŠ Gabrovka-Dole, PŠ Dole / pri urah športa in med urami pouka
29.09.2023 Osnovna šola Sveti jurij ob Ščavnici 13 med glavnim odmorom
29.09.2023 Oš Ivana Tavčarja Gorenja vas 23 na začetku pouka, med odmori, med sedečimi dejavnostmi, v podaljšanem bivanju
29.09.2023 Osnovna šola Veržej 10 /
29.09.2023 OŠ ŠTORE – POŠ Kompole 12 pred poukom, med poukom
11.08.2023 Vrtec pri OŠ Šalovci 11 Skozi celo šolsko leto
/ OŠ Polje 7 individualno
/ Vrtec Črnuče / /
/ Enota vrtca pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci / /
/ Vrtec Vrhovci / /
/ Vrtec pri OŠ Šalovci / /
/ OŠ Slovenj Gradec / /
/ OŠ Šmarje pri Jelšah / /
/ Vrtec Laško 14 Po zajtrku, na prostem med 10. In 11. Uro
/ Vrtec Murska Sobota 640 v dopoldanskem času običajno med 8.00 in 10.00 uro
/ Osnovna šola Raka / /
/ OŠ Spodnja Idrija 12 gibalne aktivnosti med odmorom
/ Osnovna šola Otočec 319 Med glavnim odmorom, ob začetku šolske ure
/ Osnovna Šola Ormož 375 minute za zdravje v učilnicah, športni dvorani in pred šolo Kdaj se bo projekt izvajal: ob začetku prve in zadnje ure po 3 minute, ter v času rekreativnega odmora 15 na zraku pred šolo v vseh vremenskih razmerah
/ OŠ Voličina 220 med urami pouka – začetek prve ure in konec zadnje ure, pred glavnim odmorom, na posebnih dnevih…
/ Vrtec Markovci – oddelki / /
/ OŠ heroja Janeza Hribarja / /
/ Vrtec Vrhovci 65 po zajtrku, tekom dopoldneva, pred kosilom
/ OŠ Vojnik, Poš Socka 34 ob začetku pouka
/ Vrtec Sveta Trojica / /
/ OŠ Vojnik, POŠ Socka 34 ob začetku pouka
/ Oš Dobravlje, Podružnična šola skrilje 62 med glavnim odmorom in zadnej ure pouka
/ OŠ Braslovče / /
/ OŠ Neznanih talcev Dravograd 150 ob začetku pouka, pred malico, med urami
/ Vrtec Slovenj Gradec 19 /
/ OŠ+vrtec Sveta Trojica 167 Odvisno od oddelka, nekateri oddelki bodo izvajali na začetku pouka, nekateri pred malico, nižji razredi med poukom
/ OŠ Trbovlje 300 pred zadnjo šolsko uro in občasno med poukom
/ Vrtec Hans Christian Andersen 22 Pred jutranjim krogom, pred kosilom
/ Zasebni vrtec Čarobni svet 30 Skozi celo šolsko leto
/ OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica 31 vaje in gibalne aktivnosti bomo izvajali pred začetkom pouka in pred malico ali kosilom
/ OŠ Franceta Bevka Tolmin 150 ob začetku prve ure, odmor
/ Vrtec Radovljica, Enota Begunje, skupina Metuljčki 14 v času dopoldanske dejavnosti
/ OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu 22 Kombinirali bomo čas glede na potrebe učencev po gibalnem odmoru
/ Vrtec Brezovci 19 zjutraj pred malico
/ Vrtec Koper-enota Vanganrl 13 Celo šolsko leto
/ Vrtec pri OŠ Kobilje 19 V jutranjem krogu, pri dejavnostih na prostem, pred aktivnim počitkom
/ Zasebni vrtec Biba 14 Pred zajtrkom
/ Zasebni vrtec Pod lipo 28 pred zajtrkom
/ Osnovna šola Šempas, vrtec Šempas 76c 72 po malici, ko bodo otroci za to razpoloženi,…, pred kosilom….
/ Vrtec Radovljica Enota Begunje 14 v času dopoldanske dejavnosti
/ Vrtec Laško 59 Jutranje razgibavanje, gibalne minutke, gibanje na prostem, vadbene ure
/ OŠ Šmihel 15 med odmorom
/ OŠ Polje 50 Ob začetku pouka ter med odmorom
/ Vrtec Radovljica, Enota Begunje 19 v času dopoldanskih aktivnosti
/ OŠ Stopiče- podružnica Dolž 19 ob različnih terminih – pred, med, po pouku
/ Vrtec Slovenj Gradec 14 Preko celega dopoldneva, občasno tudi v popoldanskem času
/ OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica 500 ob začetku prve ure
/ OŠ Jakoba Aljaža Kranj 120 Projekt se bo izvajačl pred začetkom pouka, med glavnim odmorom, med OPB
/ Vrtec Radovljica 24 po malici
/ Vrtec Radovljica, enota Begunje, skupina Čebelice 20 Dopoldanskem času
/ OŠ Alojza Gradnika Dobrovo POŠ Kojsko 61 Ob začetku prve ure in v času PB
/ Osnovna šola Franca Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru 24 V kolikor bodo situacije dopuščale, bomo aktivnost izvajali v vseh treh časovnih terminih
/ OS Bistrica ob Sotli enota vrtec Pikapolonica 59 Pri jutranjem razgibavanju, med dejavnostmi kot gibalne minute, v okviru vadbenih uric
/ Vrtec “Rastja” Branik 36 po zajtrku, v dopoldanskem času
/ OŠ Stopiče, podružnica Podgrad 30 V začetku šolske ure, v podaljšanem bivanju
/ Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče 130 Med poukom, aktivni odmori, med glavnim odmorom
/ OŠ Stopiče 80 Pred pričetkom pouka, in po glavnem odmoru
/ OŠ Vojnik, POŠ Socka 34 pred začetkom pouka; na športnih dnevih; dan slovenskega športa
/ Vrtec Mladi rod 100 V dopoldanskem času
/ OŠ Raka 70 4. Ŝolsko uro
/ Oš Vide Pregarc 55 Jutranje varstvo, pred poukom, med poukom, po pouku, v času podaljšanega gibanja
/ Osnovna šola Vide Pregarc 14 V prvi triadi bodo projekt izvajali pred začetkom pouka, 4. razred na koncu zadnje ure (pred pričetkom podaljšanega bivanja), v 5. razredih pa bodo izvajali projekt med glavnim odmorom
/ Vrtec Trbovlje enota Barbara / Med vzgojnim procesom v dopoldanskem času, s starši v popoldanskem času
/ OŠ Stopiče, PŠ Podgrad 29 Ob različnih delih dneva (pred, med in po pouku)
/ OŠ Stopiče, PŠ Podgrad 29 Ob različnih delih dneva (pred, med in po pouku)
/ OŠ Idrija Posebni program vzgoje in izobraževanja 5 /
/ Osnovna šola Franja Goloba Prevalje – Vrtec Prevalje 290 V skupini v jutranjem krogu, na terasi ob jutranji telovadbi. Jutranji krog -. po malici (ob 9h)
/ Oš Brežice 500 med glavnim odmorom, prve ure, dnevi s posebno vsebino)
/ Vrtec Mavrica Izola 30 /
/ OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 100 med odmori, v času OPB
/ Vrtec Mavrica Izola 28 Med dnevom
/ OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 18 Projekt se bo izvajal ob začetku prve šolske ure in v času rekreativnega odmora
/ Osnovna šola Šmarje pri Kopru 164 Ob začetku prve ure, med glavnim odmorom, pred zadnjo šolsko uro, v času podaljšanega bivanja
/ Osnovna šola Idrija 20-30 oa začetku, v sredini ali na koncu šolske ure kot sproščanje, na športnem dnevu ali ob kakšni drugi dejavnosti