Prehrana

Nekaj virov o prehrani

Spletni portal Prehrana.si (tudi za vrtec, osnovno šolo, mladino…): http://prehrana.si/

Šolski lonec (zdrava prehrana otrok in mladostnikov, kuharski recepti, smernice..): http://solskilonec.si/

Spletna stran NIJZ/publikacije/prehrana/vse..: http://www.nijz.si/sl/publikacije?field_ciljna_skupina_publikacije_tid=409&field_podrocje_publikacije_tid=388&field_tip_publikacije_tid=All&field_oblika_publikacije_tid=All&field_leto_objave_tid=All&=Potrdi

Zdravje skozi umetnost (priročnik za učitelje, različna poglavja o zdravju, kako se pogovarjati z učenci, usmeritve, vprašanja, odgovori..): http://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravje-skozi-umetnost

Zdrav življenjski slog srednješolcev: http://www.nijz.si/sl/publikacije/zdrav-zivljenjski-slog-srednjesolcev

Prehrana za mladostnika: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/1705-3765.pdf

Shema šolskega sadja in zelenjave (vodi MKGP): http://www.shemasolskegasadja.si/

Tradicionalni slovenski zajtrk (vodi MKGP): http://tradicionalni-zajtrk.si/prejsnji_zajtrki/tradicionalni_slovenski_zajtrk_v_2011/

Pripravlja se publikacija Prehrana v vrtcu (čez nekaj dni bo izšla.. kratke informacije za starše)