Poročilo – Vrtec pri OŠ Šalovci

Poročilo – Osnovna šola Tuhinj
2 julija, 2024
Poročilo – Osnovna šola Beltinci
4 julija, 2024
Prikaži vse

Poročilo – Vrtec pri OŠ Šalovci

Gibanje je otrokova primarna potreba in je eno izmed najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Tega se zavedamo tudi v vrtcu pri OŠ Šalovci, zato smo se v šolskem letu 2023/2024 skupina malčkov prvič priključili projektu 365 dni telovadimo vsi. Namen sodelovanju pri projektu izhaja iz otrokove potrebe, kajti če otrok to potrebo, poleg ostalih, uspešno zadovoljuje, je vesel in zadovoljen, hkrati pa se razvija v celovito osebnost.

V vrtcu pri OŠ Šalovci imamo na voljo otroško igrišče, ki ga lahko uporabljamo za prosto igro in vodene gibalne dejavnosti. Prednost našega majhnega vrtca na vasi, nam nudi prav neokrnjena narava, katera nam ponuja raznorazne površine za izvedbo gibalnih aktivnostih. Prav tako gibalne dejavnosti izvajamo tudi v notranjih prostorih, tj. igralnica in pa šolska telovadnica, kjer lahko posežemo po športnih pripomočkih. Stremimo k temu, da čim več gibalnih dejavnosti prenesemo na prosto, kajti narava otrokom daje občutek zadovoljstva, razigranosti, sproščenosti, povečajo se otrokove intelektualne sposobnosti in razvijajo si samopodobo.

V mlajši skupini vrtca pri OŠ Šalovci smo gibanju posvetili kar veliko časa. Vsakodnevno smo izvajali gibalne minutke z različnimi pripomočki in ob glasbi, tedenskimi gibalnimi uricami na prostem in v notranjih prostorih (igralnica/šolska telovadnica), športne aktivnosti v gozdu skozi premagovanje naravnih ovir, vsakodnevni sprehodi, igre z žogami različnih oblik, plezanje po igralih na otroškem igrišču, gibanje na travnikih okoliša, igre lovljenja, izvajanje joge za otroke, razvijanje naravnih oblik gibanja z gibalnimi poligoni, rajalne igre, ples ob glasbi, vožnja s poganjalci, lovljenje milnih mehurčkov, hoja vzvratno in naprej, plezanje po stopnicah navzgor do previjalne in spuščanje po stopnicah, igra na snegu, razgibavanje s pomočjo videoposnetkov (youtube – telovadimo z Juvijem, od glave do peta, … ), razgibavanje s pomočjo vaj 365 dni telovadimo vsi. Prosta igra na prostem je otrokom nudila največ, saj so tako krepili moč, lovili ravnotežje, plezali, tekali, skakali, urili vztrajnost in se med seboj lovili. Otroci pri vseh gibalnih dejavnostih uživajo in se v aktivnosti radi vključijo. Strokovni delavki mlajše skupine se zavedava pomembnosti gibanja, zato bova še naprej vključevali elemente gibanja v vsakdan pri najinem delu.