Poročilo Šport in Špas na OŠ Griže

Poročilo Šport in Špas v Vrtcu Hoče
16 oktobra, 2023
Poročilo Šport in Špas na OŠ Griže
20 novembra, 2023
Prikaži vse

Poročilo Šport in Špas na OŠ Griže

OŠ Griže
Koordinatorica: Alenka Turk
Kraj in čas izvajanja aktivnosti: Učilnica 1. a, 7. učna ura v okviru podaljšanega bivanja (11.10.2023)
Udeleženci: 8 učencev 1. a, 2 učenki 2. a in 2 učenki 7. a

Kratek opis dejavnosti:
V okviru podaljšanega bivanja radi izvajamo plesno – rajalne igre, saj se učenci ob tem sprostijo in zabavajo. Zelo radi tudi medgeneracijsko sodelujejo. K temu jih še bolj spodbujam, ker sem vodjinja projekta Simbioza.
V času OPB (podaljšanega bivanja) v okviru SD (sprostilne dejavnosti) učencem na začetku ure pripravim vodene gibalne aktivnosti, v nadaljevanju ure pa se gibajo po svoji izbiri in s tem krepijo ne le telesne spretnosti, ampak tudi urijo socialne veščine.
Z novo šolo je 1. VIO na naši šoli pridobil tudi pokrito teraso, kar pomeni, da lahko na njej učence razgibamo v vsakem letnem času in v vsakem vremenu. In jaz to v dobro otrok in njihovega zdravja s pridom izkoriščam. Tokrat so se razgibali z vajami skakanja iz obroča v obroč (po levi, po desni in po obeh nogah).